۱۲/۱۴/۱۳۸۹

آثار و بناهای تاریخی شهر اورمیه – دوشابچی خانا بازاری

آثار و بناهای تاریخی شهر اورمیه – دوشابچی خانا بازاری (بازار شیره پز خانه)
 قدمت بازار دوشابچی خانای شهر اورمیه به دوره دولت ترکی – آزربایجانی قاجار می رسد و واقع در خیابان مطهری کوی شیره پزخانه است این بازار نیز مثل بازار اورمیه به سبک طاق گنبدی ساخته شده است آخر این بازار منتهی می شود به یک میدان قدیمی که میدان کیشمیش (کشمش) نام دارد در کنار این بازار مسجد حاج قاضی  قرار دارد که توسط عالم مرحوم حاج قاضی ساخته شده که تا به حال ۲بار تجدید بنا شده در داخل این بازار راهی است که منتهی می شود به یک حمام بزرگ و قدیمی به نام (علی مصطفی) که الان نیز باقی است ولی گنبد های آن فرو ریخته است.
http://tinyurl.com/46syrrn

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر