۶/۲۹/۱۳۸۸

ایران تورکلرینین اسکی تاریخی

تاریخ دیرین تورکان ایران - ایران تورکلرینین اسکی تاریخی
نویسنده: پروفسور محمد تقی زهتابی - کیریشچی
ترجمه و تلخیص: علی احمدیان سرای
ویل دورانت
از آن زمان که تاریخ نوشته در دست است تا کنون، لااقل شش هزار سال می گذرد، و در نیمی از این زمان تا آنجا که بر ما معلوم است، خاورمیانه مرکز امور و مسائل بشری بوده است. از این اصطلاح مبهم "خاورمیانه" منظور ما تمام جنوب باختری آسیاست که در جنوب روسیه و دریای سیاه و مغرب هندوستان و افغانستان قرار دارد، و با مسامحه بیشتری این را شامل مصر نیز می دانیم، چه این سرزمینهای بسیار دور با خاور پیوستگی داشته و با یکدیگر شبکه پیچ در پیچ فرهنگ و تمدن  خاوری را ساخته اند. بر این صحنه ای که تحدید حدود ان مقدور نیست، و بر روی آن مردم و فرهنگهای محتلف وجود داشته، کشاورزی و بازرگانی، اهلی کردن جانوران و ساختن رابه، سکه زدن و سند نوشتن، پیشه ها و صناعت، قانونگذاری و حکومت رانی، ریاضیات و پزشکی، استعمال مسهل و زهکشی زمین،هندسه و نجوم، تقویم و ساعت و منطقه البروج، الفبا و خط نویسی، کاغذ و مرکب، کتاب و کتابخانه و مدرسه، ادبیات و موسیقی ، حجاری و معماری، سفال لعابدار و اسبابهای تجملی، یکتاپرستی و تک همسری اسباب آرایش و جواهرات ،نرد و شطرنج، مالیات بردرآمد، استفاده از دایه و شرابخواری و چیزهای فراوان دیگری برای نخشتین بار پیدا شده و رشد کرده و فرهنگ اروپایی و آمریکایی ما در طی قرون از راه جزیره کرت و یونان و روم از فرهنگ همین خاورمیانه گرفته شده."آرین ها" خود واضع تمدن نبوده بلکه آنرا از بابل و مصر بعاریت گرفته اند، و یونانیان نیز سازنده کاخ تمدن بشمار نمی روند، زیرا آنچه از دیگران گرفته اند بمراتب بیش از آنست که از خود بر جای گذاشته اند. یونان در واقع همچون وارثی است که ذخایر سه هزار ساله علم و هنر را با غنایم و بازرگانی از خاور زمین به آن سرزمین رسیده بناحق تصاحب کرده است. با مطالعه تاریخی مربوط به خاور نزدیک و احترام گذاشتن به آن در حقیقت وامی را که نسبت موسسان تمدن اروپا و امریکا داریم ادا کرده ایم. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن. تهران 1365 ص 141

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر