۳/۲۳/۱۳۹۰

آثار و بناهای تاریخی شهر اورمیه - حمام علی مصطفی

این حمام یکی از بزرگترین حمام های بجامانده تاریخی شهر اورمیه و شاید بزرگترین حمام این شهر است که در خیابان مطهری کوی دوشابچی خانا (شیره پزخانه) قرار دارد این بنا واقع در کنار بازار دوشابچی خانا قرار دارد که ظاهرا این بناها توسط شخصی به نام حاج قاضی که یکی از علمای مشهور این شهر بوده موقوفه ودرست شده که مجموعه بازار وحمام وبازار است قدمت این حمام به احتمال زیاد به دوره ترکی آزربایجانی قاجار وبه دوره ناصرالدین شاه می رسد ولی احتمال هم دارد که از این هم قدیمیتر باشد چون گنبد های این حمام به علت فرسوده وقدیمی بودن تخریب شده ولی دیوار های آن قدیمی مانده واین حمام نیز به هماره بازار دوشابچی خانا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است حمام علی مصطفی دارای هفت گنبد که سه تای آنها بزرگ وبقیه متوسط هستند از بزرگی این حمام همین را بس که که این حمام در امتداد بازار دوشابچی خانا درست شده ودر ظلع شرقی آن قرار دارداین حمام یکی از بهترین حمام های تاریخی شهر اورمیه است که می توان پس از مرمت به موزه مردمشناسی تبدیل کرد بیش از این نمی توان از حمام علی مصطفی گفت تا انسان در برابر آثار فرهنگی خود قرار نگیرد نمی تواند آن را درک کند.
http://tinyurl.com/6dz27np

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر